Waterbalans van een zwembad

Waterbalans van een zwembad

De belangrijkste parameters op een rij die van belang zijn voor de waterbalans

pH-waarde

De pH-waarde geeft de zuurtegraad van het water aan. Dit is een belangrijke graadmeter voor de waterbalans en voor de hoeveelheid desinfectiemiddelen. Hoe lager de pH is, hoe beter het desinfectiemiddel zal werken.
Water met een pH van 7.0 noemen we pH Neutraal. Als de waarde lager ligt, noemen we het water zuur. Als de waarde hoger ligt, noemen we het water alkalisch. De pH waarde voor een zwembad dient tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. Tussen de 7,2 en 7,4 wordt als ideaal gezien.

CI – Chloor

Chloor bestaat er in 3 verschillen de vormen:
Totaal chloor – De waarde van het totaal chloor geeft aan hoeveel chloor in het water aanwezig is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het actieve deel en het niet actieve deel. De waarde van het totaal chloor moet tussen 0,5 en 2,5 mg/l liggen.
Vrij chloor – De vrij chloor waarde geeft het deel aan van het actieve chloor. Dit deel bepaalt de mate van desinfectie. De waarde van het vrije chloor moet tussen 0,5 en 2,5 mg/l liggen.
Gebonden chloor – Het gebonden chloor is het niet actieve deel. Dit deel heeft zijn werk gedaan op gebied van desinfectie en werkt dit nu zelfs tegen. Gebonden chloor ruikt sterk en kan zorgen voor irritaties aan oog, huid en slijmvlies. Hoe lager de waarde, hoe beter. De waarde mag niet hoger zijn dan 0,6 mg/l.

Hoeveel chloor er toegevoegd moet worden per m3 meet je aan de hand van de vrij chloor waarde. Zodra deze waarde bekend is kun je op basis van de inhoud van je zwembad de hoeveelheid chloor bepalen.
Lees altijd goed de verpakking van het chloorproduct, want elk product heeft zijn eigen gehalte aan werkzame stoffen.

TA – Alkaliteit

Als de alkaliteit van het water goed is, is de pH-waarde automatisch stabiel. Als er dus problemen met de pH-waarde zijn, meet dan de alkaliteit. De juiste waarde is 100-150 mg/l.
De alkaliteit verhogen, dit is wat er merendeels moet gebeuren bij een elektrolyse- of een hydrolysesysteem, doe je met TA+.

CY – Cyanuurzuur

De zon zorgt ervoor dat chloor een deel van zijn werking verliest. Om dit tegen te gaan gebruiken we cyanuurzuur. Aan chloortabletten wordt dit vanuit de fabriek al toegevoegd.
Een acceptabele waarde cyanuurzuur is 20-35 mg/l. Bij een te hoge dosis dient het water ververst te worden.

Ca – Calcium

De calciumhardheid geeft de hoeveelheid kalk in het water aan. Hoe hoger deze waarde is, hoe meer kans op kalkaanslag. De normale kalkwaarde ligt tussen 100 en 250 mg/l. We spreken van zacht water bij 145 mg/l en van hard water tussen 145 en 270 mg/l.

T – Temperatuur

Hoe hoger de temperatuur van het zwembadwater is, hoe fijner bacteriën en algen dit vinden. Hierdoor zullen er meer desinfectiemiddelen toegevoegd moeten worden. Een hogere temperatuur heeft ook gevolgen voor de verdamping van het water, en het uitgassen van chloor. Het is van belang om de juiste temperatuur te vinden, waarbij de waterbalans in orde is.

Regelmatige controle

Door regelmatig controles uit te voeren blijft de waterbalans stabiel. Als je liever hebt dat wij je helpen of hier verder advies in te geven, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.