Waterbehandeling van een zwembad

Waterbehandeling van een zwembad

Waterbehandeling van een zwembad

De basis voor een goede waterbehandeling begint bij circuleren van het zwembadwater door een filter. Naast deze fysieke waterbehandeling dient er tevens aan chemische waterbehandeling gedaan te worden. De fysische en de chemische waterbehandeling vullen elkaar aan en zijn voor een goede waterbehandeling even belangrijk.
Om het water helder en kiemvrij te houden is dus meer nodig dank enkel circuleren en filtreren, hiervoor is dus de chemische waterbehandeling noodzakelijk.

Bacterien, schimmels en virussen

Bacteriën, schimmels en virussen worden door een desinfectiemiddel gedood. Algengroei wordt door een algicide of oxidatiemiddel tegengegaan. Kleine zwevende delen welke niet door het zandfilter worden opgevangen worden door een vlokmiddel uit het water verwijderd.

Fysieke waterbehandeling

Voor het opvangen van kleine en grotere verontreinigingen zoals insecten, blaadjes, haren, huidschilvers etc. dienen we gebruik te maken van een filter en een pomp om het water door het filter te laten circuleren.
Om voldoende vuil uit het water te krijgen is een filtratie van minimaal 8 uur noodzakelijk. Wanneer de juiste pomp is geselecteerd zal in die periode de complete zwembadinhoud ca. 2 maal door het filter gaan. Een langere filtratietijd of zelf continu filtratie is nog beter.

Filters

In privé zwembaden komen we twee typen filters tegen, te weten het patroonfilter en het zandfilter. Het eerste filter tref je voornamelijk aan bij simpele opzet zwembaden, het zandfilter zult u aantreffen bij een professioneel aangelegd zwembad.
We hebben het nog steeds over een zandfilter, echter meestal worden deze filters tegenwoordig voorzien van glaskorrels. Over de voordelen hiervan zullen we een keer apart aandacht schenken.
Het filter dient met enige regelmaat teruggespoeld te worden. Op die manier wordt vuil van het filter verwijderd. U spoelt hiermee tevens wat zwembadwater naar het riool, dit is dus gelijk een mooi moment om wat vers water aan uw zwembad toe te voegen.

Chemische waterbehandeling

Allereerst is het van belang dat we het water op de juiste zuurgraad gaan brengen. Deze zuurgraad wordt ook wel de PH-waarde van het water genoemd. Een PH-waarde tussen 7,0 en 7,4 is voor zwembadwater optimaal. Het water is dan zoals we noemen neutraal. Is de PH-waarde lager is het water te zuur en bij een hogere PH-waarde te basisch.
Afhankelijk van waar u woont heeft leidingwater een PH-waarde tussen de 7,6 en 8,5, dit dient dus naar beneden gecorrigeerd te worden middels PH-minus. De PH van uw zwembad water kan veranderen door onder andere regenwater, toevoegen van leidingwater of toevoeging van chemicaliën voor desinfectie. Met een zogenaamde pooltester kunt deze waarden testen.

Desinfectie en oxidatie

Wanneer de PH-waarde van het zwembadwater op orde is moeten we werken aan de desinfectie van het water. In het zwembad hebben we de ideale omstandigheden voor schimmels, bacteriën en algen. Deze zullen we moeten bestrijden wanneer we ons water helder en schoon willen houden. Ondanks dat deze organismen niet direct schadelijk voor onze gezondheid zijn, willen we wel graag zwemmen in helder en schoon water.
We voorkomen deze zaken door ons zwemwater te voorzien van voldoende “ vrij-chloor” (afhankelijk van gekozen manier van desinfectie). Tezamen met de juiste PH-waarde van ons water staat deze combinatie borg voor een optimale desinfectie van het zwembadwater. Tevens zorgt vrij chloor oxidatie van het ingebrachte vuil en gaat het de algengroei tegen.

Chloor

Vrij chloor kunnen we aan het bad toedienen, middels gebruik van chloortabletten, vloeibaar chloor (natriumhypochloriet) of door gebruik te maken van een zoutelektrolysesysteem. De voor- en nadelen en overige manieren om uw waterbalans op orde te houden, zullen we in een volgend blog met u doornemen.